Daňové náležitosti

Při naší činnosti spolupracujeme s daňovým poradcem.

Nejdůležitější daňové zákony týkající se nemovitostí:

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

Zákon č. 340/2013 o dani z nabytí nemovité věci