Realitní služby

Kontaktujte nás emailem pomocí tohoto formuláře primaxa.cz/napiste-nam/

nebo telefonicky zde primaxa.cz/kontakt/

Po dohodě s vámi domluvíme termín první návštěvy vaší nemovitosti. Po podpisu smlouvy o poskytnutí realitních služeb postupujeme podle těchto standardů:
 
- vyhotovení fotodokumentace nemovitosti
- převzetí podkladů a listin od prodávajícího potřebných k prodeji
- prověření podkladů předaných prodávajícím
- zpracování údajů a fotodokumentace jako podklady pro inzerci
- zveřejnění nabídky nemovitosti pro nejširší okruh potencionálních kupců 
- organizace prohlídek nemovitosti se zájemci 
- průběžná komunikace s prodávajícím
- pravidelná a systematická aktualizace nabídky
- dojednání konečné kupní ceny podle pokynů prodávajícího
- rezervace nabídky nemovitosti budoucímu kupujícímu
- zajištění sepsání návrhu kupní smlouvy nebo smlouvy o převodu družstevních práv a povinností
- zajištění ověření podpisů účastníků kupní smlouvy
- zprostředkování úschovy podepsané kupní smlouvy do doby, než bude složena celá kupní cena
- zprostředkování složení dohodnuté kupní ceny na bankovní jistotní účet
- kontrola potvrzení z banky, že dohodnutá kupní cena byla kupujícím na jistotní účet skutečně složena v plné výši
- podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva na příslušný katastr nemovitostí
- součinnost při předání nemovitosti a sepsání Protokolu o zpřístupnění nemovitosti
- součinnost při změně odběratele energií a služeb
- vyplnění daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosté věci
- vypracování znaleckého posudku na zjištění administrativní ceny k dani z nabytí nemovité věcí
- podání daňového přiznání k příslušnému finančnímu úřadu - úhrada daně z nabytí nemovitých věcí
- součinnost při uvolnění složené kupní ceny z jistotního účtu