Znalecké posudky a tržní odhady nemovitostí

Vypracujeme vám ocenění, které budete potřebovat:

1. tržní odhad nemovitosti (MARKET APPRAISAL), ocenění podle tržní metodiky

2. zjištění administrativní ceny podle vyhlášky (STATUTORY APPRAISAL)
    znalecký posudek podle zákona a metodiky příslušné vyhlášky (např. pro daň z nabytí nemovitých věcí)

Nejdůležitější zákony o oceňování:

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů

Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. (oceňovací vyhláška) ve znění pozdějších předpisů
 

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění